Trasabilitatea deșeurilor

Urmărim și evidențiem fiecare pas al procesului nostru, contribuind la întărirea angajamentului nostru față de sustenabilitate și eficiență.

Urmează Drumul Materialelor Reciclabile

Această abordare contribuie la asigurarea calității materialelor și la respectarea standardelor de reciclare.

Identificare Precisă: Fiecare tip de deșeu este identificat și înregistrat în mod precis încă de la punctul de preluare. Această practică asigură o gestionare corectă și eficientă a fiecărui tip de material.

Sisteme de Monitorizare: Folosim sisteme de monitorizare avansate pentru a înregistra fluxul de deșeuri pe tot parcursul procesului nostru. Aceste sisteme permit o urmărire detaliată și o gestionare eficientă a resurselor.

Sortare Tehnologică: Implementăm tehnologii moderne de sortare care nu doar eficientizează procesul, ci ne permit și să identificăm și să separăm componentele individuale ale deșeurilor. Acest nivel de detaliu contribuie la o gestionare mai precisă.

Raportare Detaliată: Furnizăm rapoarte detaliate privind cantitățile și tipurile de deșeuri preluate, procesate și valorificate. Acest nivel de transparență oferă clienților și partenerilor noștri încredere în practicile noastre de gestionare.

Responsabilitate în Gestionarea Deșeurilor Periculoase: În cazul deșeurilor periculoase, trasabilitatea este esențială pentru a garanta o eliminare sau tratament corect și în conformitate cu normele de siguranță.