Politica de Mediu

Tot ce facem are ca scop grija faţă de mediul înconjurător. Proactivi în protejarea mediului şI contribuirii la un viitor mai sustenabil.

Proactivi în protejarea mediului și contribuirii la un viitor mai sustenabil.

Angajamentul nostru ferm de a proteja mediul și de a promova o economie circulară.

Proactivi în protejarea mediului și contribuirii la un viitor mai sustenabil.

Angajamentul nostru ferm de a proteja mediul și de a promova o economie circulară.

Paul Dima

Șef department producție, calitate șI mediu

...

Respectarea Reglementărilor

Noi respectăm în totalitate toate legile şi reglementările referitoare la mediu, sănătate şi siguranță, asigurându-ne că partenerii noştri fac același lucru.

Economia Circulară

Promovăm şi facilităm principiile economiei circulare prin colectarea, procesarea și reutilizarea materialelor reciclabile în mod eficient, contribuind astfel la conservarea resurselor naturale.

Gestionearea Deşeurilor Periculoase

Gestionarea şi eliminarea deşeurilor periculoase sunt realizate în strictă conformitate cu cele mai ridicate standarde de siguranță şi cu legislația în vigoare.

Reducerea Impactului Asupra Mediului

În toate operațiunile noastre, ne străduim să reducem la minim impactul asupra mediului. Identificăm și implementăm tehnologii și practici inovatoare care să contribuie la reducerea consumului de resurse naturale și la minimizarea emisiilor de carbon.

Implementăm politica de mediu cu determinare și responsabilitate în toate activitățile noastre.

Eficiență Energetică

Monitorizăm și îmbunătățim constant eficiența energetică a operațiunilor noastre, adoptând tehnologii prietenoase cu mediul și promovând un consum responsabil de energie.

...

Comunicare și Transparență

Suntem deschiși și transparenți în ceea ce privește practicile noastre de mediu și sustenabilitate. Comunicăm rezultatele obținute, împărtășind realizările și lecțiile învățate.

Educație și Conștientizare

Promovăm conștientizarea angajaților noștri și a partenerilor de afaceri cu privire la importanța practicilor sustenabile în reciclarea deșeurilor. Oferim instruiri periodice și materiale informative pentru a încuraja comportamente responsabile în privința mediului.

Implicarea Părților Interesate

Colaborăm activ cu părțile interesate, inclusiv autorități locale, organizații non-guvernamentale și comunitatea locală, pentru a identifica soluții inovatoare și a ne asigura că activitățile noastre sunt aliniate cu nevoile și așteptările acestora.

Măsurare și Monitorizare

Stabilim și evaluăm periodic obiective și indicatori de performanță în domeniul mediului și sustenabilității. Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți continuu operațiunile noastre și pentru a atinge obiectivele stabilite.