Containere metalice

Punem la dispoziție un set de servicii specializate cu containere metalice,facilitând colectarea și valorificarea eficientă a materialelor reciclabile.

...

Consultanță pentru a identifica necesitățile specifice

Planificăm amplasarea și dimensiunile containerelor pentru a asigura un proces de colectare eficient.

Selectarea Containerelor Potrivite: Oferim o gamă variată de containere metalice, adaptate pentru diverse tipuri de materiale reciclabile. De la metale și hârtie până la sticlă și plastic, vei avea la dispoziție containere specializate pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Livrare și Amplasare: După consultare, furnizăm și livrăm containerele metalice la locațiile stabilite. Echipa noastră se asigură că containerele sunt amplasate în locuri strategice, ușor accesibile pentru colectarea eficientă a materialelor reciclabile.

Colectare și Preluare Promptă: Cu containerele metalice în loc, procesul de colectare devine rapid și eficient. Echipa Remat Brașov se ocupă de preluarea periodica a materialelor reciclabile, asigurându-se că fluxul deșeurilor este gestionat în mod responsabil și la nivel optim.

Valorificare Responsabilă: Materialele reciclabile colectate în containerele metalice sunt direcționate către procesele noastre avansate de valorificare. Remat Brașov se angajează să maximizeze recuperarea resurselor și să minimizeze impactul asupra mediului în toate etapele procesului.

Rapoarte de Trasabilitate și Transparentă: Furnizăm rapoarte detaliate privind cantitățile și tipurile de materiale reciclabile colectate. Acest nivel de trasabilitate și transparență vă permite să monitorizați și să evaluați impactul pozitiv al practicilor voastre de gestionare a deșeurilor.

...

30 de depozite și puncte de colectare la nivel național asigură parcursul procesării anuale de peste 200.000 de tone de deșeuri reciclabile și nereciclabile.