Certificări

Punem preț pe lucrurile bine făcute șI pe dezvoltarea standardelor din Remat Brașov.

ISO 9001: 2015

ISO 9001 furnizează companiilor un cadru pentru construirea și implementarea sistemului de management al calității, în scopul furnizării unor produse și servicii de calitatea solicitată. Companiile aleg certificarea ISO 9001 pentru a demonstra că mențin standarde ridicate, pentru a reduce produsele neconforme și rechemările și pentru a asigura clienții că pot avea încredere în produsele livrate.

...

ISO 14001: 2015

Pentru multe organizații protecția mediului reprezintă în primul rând o problemă financiară, companiile fiind nevoite să introducă soluții tehnologice integrate ce protejează efectiv mediul, asigură resurse și în același timp măresc competitivitatea tehnică și economică. Standardul ISO 14001 reprezintă un model de management bazat pe analize ale riscurilor și este aplicabil oricărei organizații, indiferent de dimensiune sau de domeniul de activitate. ISO 14001:2015 pune accent pe îmbunătățirea performanțelor de mediu și integrează managementul mediului în planurile strategice ale organizației.

...

ISO 45001:2018

ISO 45001 este un standard internațional care specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, care este destinat să îmbunătățească siguranța și sănătatea atât a angajaților, cât și a contractorilor.

...

Regulamentul 333: 2011

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.